RENEN

ŠPECIALIZOVANÉ PORADENSKÉ STREDISKO

pre obnoviteľné zdroje energie

 

SPECIALISED CONSULTING CENTRE

for renewable energy

 

ERNEST JEŽÍK

Beethovenova 22

917 08 Trnava

Slovakia

Tel./fax **421 (0)33 5521 324

Mobil 0907 522 148

e-mail  renen.cons@stonline.sk

renen@szm.sk

 

 

Ponúkam komplexné poradenské služby v oblasti veternej energetiky:

 

  1. Vyhľadávanie vhodných veterno energetických lokalít na Slovensku
  2. Návrhy systémov na meranie veterno energetických parametrov lokalít
  3. Prevádzka systémov, zber a vyhodnotenie údajov
  4. Príprava dokumentov pre EIA príslušných projektov

 

Som odborne spôsobilá osoba pre posudzovanie EIA zapísaná v zozname MŽP

(pozri http://eia.enviroportal.sk/sposobile-osoby?m=0&p=J&c=0)

 

CEROCA-DLHA.JPG

 

Môj úspešný projekt: Veterný park Cerová (4xVestas V47/660kW)

 

VAWT-3D.JPGCAM00790.jpg 

 

 

Vľavo H- rotor RENEN 2m2 (Fi 1,3m, H 1,6m) s výkonom 200 W, uprostred veterná turbínka RENEN 160/3 (trojlistová)  

s priemerom vrtule 1,6 metra a menovitým výkonom 250 W na priehradovom stožiari 8 metrov. 

 

Na novej stránke http://www.male-veterne-turbinky.sk/

nájdete v KNIŽNICI:

- články s tematikou malé veterné turbínky

- články s tématikou fotovoltaických elektrární v súvislosti

  s dotačným programom „Zelená domácnostiam“

- fotogalériu

Na tejto stránke môžete priamo klásť otázky a dostanete na ne kvalifikované odpovede

 

Je tam nový článok „LESK a BIEDA VAWT“,

pojednáva o špekulantoch, ktorí ponúkajú rôzne „VAWT VETERNÍKY“

ako riešenie energetických potrieb domácností.

 

Kto má záujem o svojpomocnú výrobu malej turbínky RENEN 120, nájde tam potrebné informácie !!!

 

R120-3D3.jpg

 

3D model turbínky RENEN120-vľavo pracovná poloha, vpravo sklopená poloha pri víchrici.

 

Upozorňujem, že základné konzultácie poskytujem zadarmo iba pre nekomerčné subjekty.

 

JÚN  2016